Služebna Střed

Služebna Střed

Perlová 3
Plzeň, 301 00

tel: 378 036 933
e-mail: os300@plzen.eu

Vrátnice OS 300: 378 036 935

Velitel služebny: Ilona GABRIELOVÁ
tel: 378 036 934
e-mail: gabrielova@plzen.eu

Zástupce velitele: Miroslav KASL
tel: 378 036 934
e-mail: kaslM@plzen.eu

Zástupce velitele: Petr SEDLÁČEK
tel: 378 036 934
e-mail: sedlacek@plzen.eu

Stanice územně strážní služby


e-mail: OS-SUSS@plzen.eu

Charakteristika OS 300

       

Služebna MP Plzeň – Střed sídlí v Perlové 3 v Plzni. Je zde zařazeno 29 strážníků, včetně velitelky a dvou zástupců, provoz recepce zabezpečuje 1 strážný. Strážníci jsou rozděleni do čtyř směn tak, aby byla zajištěna nepřetržitá služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ke služebně Střed náleží Stanice územně strážní služby, která nyní čítá 7 strážníků a sídlí rovněž v Perlové ul. Ke služebně MP Plzeň Střed byli opětovně připojeni 2 asistentky prevence kriminality pro práci s romskou menšinou a jeden strážný pro dohled v sadovém okruhu.
Strážníci MP Plzeň – Střed v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku mj. odhalují a řeší přestupky, přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlížejí na dodržování obecně závazných vyhlášek města, provádějí dohled nad čistotou veřejných prostranství v obci, podílejí se na prevenci kriminality. Výkon činnosti je směřován prioritně do lokalit se zvýšeným nápadem trestné a přestupkové činnosti, do míst, kde je zvýšená koncentrace osob, a dále do všech částí centrálního obvodu z preventivních důvodů. Strážníci se také podílejí na akcích, které jsou pořádány v centru města, při jejichž konání je třeba zajistit veřejný pořádek, jako například fotbalová utkání a další sportovní podniky, oslavy, koncerty a různé společenské či kulturní akce. Jak vyplývá z polohy obvodu, který zahrnuje centrální část města s hustým obchodním zázemím a vysokou kumulací občanů, je největším problémem především doprava. Zvyšující se počet přestupků z této oblasti je přímo úměrný zvyšujícímu se počtu automobilů dojíždějících do středu města. Činnost OS Střed se však nezaměřuje pouze na dopravu. Strážníci plní úkoly při zajišťování klidu a veřejného pořádku v blízkosti hudebních klubů a restaurací, které jsou velmi častým zdrojem stížností, zejména v nočních hodinách. Specifickým problémem jsou psi a chování jejich průvodců a majitelů. Jedná se o přestupky, kdy majitelé psů neodklízejí psí exkrementy, nechávají psy volně pobíhat. V průběhu roku jsou proto prováděny v obvodu mimořádné akce zaměřené na toto protiprávní jednání. Strážníci Stanice územně strážní služby se převážně věnují kontrolování pohybu a chování sociálně vyloučených jedinců, osob bez domova a narkomanů, kteří obtěžují obyvatelstvo nejen v centrálním obvodu. Tito strážníci vynikají ve výborné místní a osobní znalosti, proto velmi úzce spolupracují s PČR při vyhledávání zájmových osob.
Městská policie Plzeň byla zřízena, aby zabezpečila místní záležitosti veřejného pořádku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dodržovaní zákonů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Strážníci jsou tu ale i proto, aby občanům kdykoli pomohli a poradili. Z tohoto důvodu se mohou občané s důvěrou obracet na naše strážníky se svými stížnostmi, obavami i přáními, jak na ulici, tak i telefonicky nebo osobně přímo na služebně Městské policie Plzeň - Střed.