Velitelství

Velitelství Městské policie Plzeň
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Velitel MP: Ing., Bc. Petr NOVÁČEK
tel: 378 036 960
e-mail: novacekp@plzen.eu 

Zástupce velitele MP: Tomáš PETŘÍK
tel: 378 036 909
e-mail: petrikT@plzen.eu

Zástupce velitele MP pro výkon služby: Bc. Michal RYBÁČEK, MBA 
tel: 378 036 913
e-mail: rybacek@plzen.eu

Právník MP Plzeň: Mgr., Bc. Lukáš NACHTMAN
tel: 378 036 939
e-mail: nachtmanl@plzen.eu 

Asistentka velitele MP: Alena KOPŘIVOVÁ
tel: 378 036 923
fax: 378 036 912
e-mail: koprivovaa@plzen.eu

 

Obrázek služebny