Označení městské policie

Základní hlídkový stejnokroj strážníka

Stejnokroj popis

 

Funkční označení Městské policie Plzeň

Hodnostní označení