Povinně zveřejňované informace

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.

Statutární město Plzeň - městská policie

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Způsob založení

(změna vyhlášky č.15/1992 v příloze viz níže)

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Organizační struktura

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní spojení

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat:

1120 – 311 / 0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO).

0075370

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00075370

8. Dokumenty

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Právní předpisy
a) Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
b) Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)
c) Vybrané právní předpisy České republiky

Neoficiální úplné znění zákona č. 106 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (doc, 106 kB)

Právní předpisy města

Vybrané právní předpisy ČR

10. Formulář pro podání žádosti o informace (Příloha 1) 

11. Způsob podání žádosti o informace (Příloha 2)

12. Stížnosti (Příloha 3)

13. Opravné prostředky (Příloha 4)

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací 

15. Výroční zpráva o poskytování informací viz soubory ke stažení

16. GDPR

Obecné informace MP Plzeň ke zpracování osobních údajů