Kontakty

Potřebujete pomoc?
Našli jste nebo hledáte ztraceného psa? Chcete nahlásit přestupek nebo odstranit botičku na autě?

Volejte 156 nebo operační oddělení 378 036 900

Velitelství Městské policie Plzeň
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Velitel MP: Ing., Bc. Petr NOVÁČEK 
tel: 378 036 960
e-mail: novacekp@plzen.eu

Zástupce velitele MP: Tomáš PETŘÍK
tel: 378 036 909
e-mail: petrikt@plzen.eu

Zástupce velitele pro výkon služby MP: Bc. Michal RYBÁČEK, MBA 
tel: 378 036 913
e-mail: rybacek@plzen.eu

Asistentka velitele MP: Alena KOPŘIVOVÁ
tel: 378 036 923
fax: 378 036 912
e-mail: koprivovaa@plzen.eu

Sekretariát MP Plzeň: Simona LÁVIČKOVÁ
tel. 378 036 911
e-mail: lavickovasi@plzen.eu     

Sekretariát MP Plzeň:
tel. 378 036 916
e-mail:  

Inspekční strážník primátora m. Plzně: Bc. Zdeněk BOR
tel: 378 036 908
e-mail: bor@plzen.eu

Právník MP Plzeň: Mgr., Ing. Lukáš NACHTMAN
tel: 378 036 939
e-mail: nachtmanl@plzen.eu

 

Tisková mluvčí: Jana PUŽMANOVÁ
tel: 378 036 902
e-mail: puzmanova@plzen.eu

Tiskový odbor: Tereza SCHLIKOVÁ 
tel: 378 036 947
e-mail: schlikova@plzen.eu


Operační oddělení
Perlová 3, Plzeň, 301 00
e-mail: operacni@plzen.eu

 Velitel operačního oddělení: Miloslav ANDĚL, MBA
tel: 378 036 910
e-mail: andel@plzen.eu

Zástupce velitel OOD: Miroslav HOFMAN
tel: 378 036 910
email: hofman@plzen.eu

Tísňová linka MP
tel: 156

Oddělení vnitřní kontroly a stížností
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Velitel OVKS:
PhDr., Mgr., Ing. Karel MACH, MSc., MBA
tel: 378 036 992
e-mail: mach@plzen.eu

Strážník OVKS:
Bc. Michal HUSPEK
tel: 378 036 946
e-mail: huspek@plzen.eu

Odbor vzdělávání
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Vedoucí OV: JUDr. Luděk HOSMAN
tel: 378 036 930
e-mail: hosman@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik : Ing. Bohumír SMOLKA
tel: 378 036 932
e-mail: smolka@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Mgr. Petr WEIDL
tel: 378 036 929
e-mail: weidl@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Michal BUŘIČ
tel: 378 036 929
e-mail: buric@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Mgr., Mgr. Marek ŠILHAN
tel: 378 036 929
e-mail: silhan@plzen.eu

 

Odbor analýzy a prevence kriminality 
Polední 6, Plzeň, 312 00

Vedoucí OAPK: Bc. Pavel BERÁNEK, MBA, MBE 
tel: 378 036 991 
e-mail: beranek@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Jan  BARFUS, DiS.
tel: 378 036 931
e-mail: Barfus@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Andrea VLČKOVÁ, DiS. 
tel: 378 036 931
e-mail: vlckovaa@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Veronika KUCHYNKOVÁ
tel: 378 036 924
e-mail: kuchynkova@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Mgr. Karla MARCELOVÁ, DiS.
tel: 378 036 924
e-mail: marcelova@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Jana KOHOUTOVÁ
tel: 378 036 931
e-mail: kohoutovaj@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Karel ZAHUT
tel: 378 036 931
e-mail: zahut@plzen.eu

Pracovník pro styk s veřejností: Jaroslav FRÖMER
tel: 378 036 924
e-mail: fromer@plzen.eu

Úsek logistiky
Perlová 3, Plzeň, 301 00


Ředitel úseku logistiky: Mgr. Antonín ŠTURM
tel: 378 036 914
e-mail: sturm@plzen.eu

Vedoucí personálního odboru: Bc. Jana ČERNÁ, MBA 
tel: 378 036 904
e-mail: cernaja@plzen.eu

Personální pracovník: Mgr. Luboš Berka
tel: 378 036 936
e-mail : berkal@plzen.eu

Mzdová účetní: Milada NĚMCOVÁ
tel: 378 036 950
e-mail: nemcovam@plzen.eu

Mzdová účetní: Bc. Ilona TYKALOVÁ
tel: 378 036 950
e-mail: tykalova@plzen.eu


Vedoucí ekonomicko - technického úseku (VETÚ):
Ing. Miroslava NOVOTNÁ
tel: 378 036 907
e-mail:  novotnami@plzen.eu

Zástupce VETÚ:
Ing. Kateřina BOČKOVÁ
tel: 378 036 948
e-mail: bockovak@plzen.eu

Hosp. správní referent - příkazové bloky:
Ing. Eva ŠPILLAROVÁ
tel: 378 036 903
e-mail: spillarovaeva@plzen.eu

Pokladna: Martina HÁJKOVÁ
tel: 378 036 906
e-mail: hajkovama@plzen.eu

Fakturace: Pavlína FIŠEROVÁ
tel: 378 036 905
e-mail: fiserovap@plzen.eu 

Skladník: Daniela ŠMIŘÁKOVÁ
tel: 378 036 925
e-mail: smirakova@plzen.eu

Skladník: Jiřina MENČLOVÁ
tel: 378 036 925
e-mail: menclova@plzen.eu

Technik - údržba: Jiří BRÁVEK
tel: 739 039 144
e-mail: bravek@plzen.eu

Technik - autoprovoz: Rudolf PROTIVA
tel: 607 024 117
e-mail:  protiva@plzen.eu

Dopravní skupina (DS)
Dominikánská 12, Plzeň, 301 00
tel - služebna: 378 036 926
e-mail: os700@plzen.eu

Velitel DS: Mgr. Václav ČECHURA
tel: 378 036 927
e-mail: cechurav@plzen.eu  

Zástupce velitele DS: Mgr. Kateřina PURKAROVÁ
tel: 378 036 927
e-mail: purkarovak@plzen.eu

Zástupce velitele DS:  Bc. Patrik SCHOVÁNEK
tel: 378 036 944
e-mail: schovanek@plzen.eu

 

Odtahy vozidel
Radčická 6, Plzeň 301 00
tel - služebna: 377 224 271
Velitel: viz. Dopravní skupina
e-mail: os900@plzen.eu

Služebna Lochotín
Brněnská 65, Plzeň, 323 00
tel - služebna: 378 036 918,
e-mail: os100@plzen.eu

Velitel: Petr LANDSMAN 
tel: 378 036 919
e-mail: landsman@plzen.eu  

Zástupce velitele: Radek BAGOŠ
tel: 378 036 919
e-mail: bagos@plzen.eu  

Služebna Slovany
Koterovská 83, Plzeň, 326 00
tel - služebna: 378 036 920
e-mail: os200@plzen.eu

Velitel: Ing., Bc. Ladislav BEČVÁŘ, MBA
tel: 378 036 921 
e-mail: becvar@plzen.eu

Zástupce velitele:
tel: 378 036 921
e-mail: hofbauerova@plzen.eu

Služebna Střed 
Perlová 3, Plzeň, 301 00
vrátnice: 378 036 935
tel - služebna: 378 036 933
e-mail: os300@plzen.eu

Velitel: Ilona GABRIELOVÁ
tel: 378 036 934
e-mail: gabrielova@plzen.eu

Zástupce velitele: Miroslav KASL
tel: 378 036 934
e-mail: kaslM@plzen.eu

Zástupce velitele: Petr SEDLÁČEK
tel: 378 036 934
e-mail: Sedlacek@plzen.eu

Stanice územně strážní služby
Perlová 3, Plzeň, 301 00
tel - služebna: 378 036 933
e-mail: OS-SUSS@plzen.eu

Služebna Bory
Heyrovského 40, Plzeň, 301 00
tel - služebna: 378 036 940
e-mail: os400@plzen.eu

Velitel: Bc. Petra MACHULDOVÁ
tel: 378 036 941
e-mail: machuldova@plzen.eu  

Zástupce velitele: Bc. Petr VILETA
tel: 378 036 942
e-mail: vileta@plzen.eu

Zástupce velitele: Pavel STRNAD
tel: 378 036 942
e-mail: strnadp@plzen.eu

Služebna Doubravka
Polední 6, Plzeň 312 00
tel - služebna: 378 036 955
e-mail: os500@plzen.eu

Velitel: Bc. Karel HAIS
tel: 378 036 952 
e-mail: hais@plzen.eu

Zástupce velitele: Václav ROJ
tel:378 036 952
e-mail: roj@plzen.eu

Služebna Skvrňany 
Karla Steinera 10A, Plzeň 318 00
tel - služebna: 378 036 966
e-mail: os600@plzen.eu

Velitel: Bc. Eva KÖNIGOVÁ, MBA 
tel: 378 036 967
e-mail: konigova@plzen.eu

Zástupce velitele: Luboš CHAMRAD
tel: 378 036 969
e-mail: chamrad@plzen.eu

 

Útulek pro zvířata v nouzi
Daimlerova 1219, Plzeň - Borská pole, 301 00

e-mail: os800@plzen.eu

Vedoucí: Petr KOKOŠKA
tel: 725 431 522
e-mail: kokoska@plzen.eu

Zástupce vedoucího ÚZN: Stanislav ŠŮS
e-mail: suss@plzen.eu

Vedoucí směny ÚZN:
tel: 724 317 314

 

Facebook MP Plzeň:

www.facebook.com/Městská-policie-Plzeň-207993512558900/