Kontakty

Velitelství Městské policie Plzeň
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Velitel MP: Ing., Bc. Petr Vlk
tel: 378 036 911
e-mail: vlk@plzen.eu

Zástupce velitele MP: Mgr., Mgr. Marek Šilhan
tel: 378 036 909
e-mail: silhan@plzen.eu

Zástupce velitele pro výkon služby MP: Bc. Michal RYBÁČEK, MBA 
tel: 378 036 913
e-mail: rybacek@plzen.eu

Asistentka velitele MP: Alena KOPŘIVOVÁ
tel: 378 036 923
fax: 378 036 912
e-mail: koprivovaa@plzen.eu

Sekretariát MP Plzeň: Simona LÁVIČKOVÁ
tel. 378 036 911
e-mail: lavickovasi@plzen.eu     

Sekretariát MP Plzeň:
tel. 378 036 916
e-mail:  

Inspekční strážník primátora m. Plzně: Bc. Zdeněk BOR
tel: 378 036 908
e-mail: bor@plzen.eu

Právník MP Plzeň: Mgr., Bc. Lukáš NACHTMAN
tel: 378 036 939
e-mail: nachtmanl@plzen.eu

Tisková mluvčí: Jana PUŽMANOVÁ
tel: 378 036 902
e-mail: Puzmanova@plzen.eu

Operační oddělení
Perlová 3, Plzeň, 301 00
e-mail: operacni@plzen.eu

Velitel operačního oddělení: Květoslav SYCHRA
tel: 378 036 910
e-mail: sychra@plzen.eu

Zástupce velitel OOD: Miloslav ANDĚL, MBA
tel: 378036910
email: andel@plzen.eu

Tísňová linka MP
tel: 156

operační oddělení
tel: 378 036 900

Oddělení vnitřní kontroly a stížností
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Vedoucí OVKS:
PhDr., Mgr., Ing. Karel MACH, MSc., MBA
tel: 378 036 992
e-mail: mach@plzen.eu

Strážník OVKS:
Bc. Michal HUSPEK
tel: 378 036 946
e-mail: huspek@plzen.eu

Odbor vzdělávání
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Vedoucí OV: JUDr. Luděk HOSMAN
tel: 378 036 930
e-mail: hosman@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik : Ing. Bohumír SMOLKA
tel: 378 036 932
e-mail: smolka@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Bc. Pavel ŠTREJL
tel: 378 036 929
e-mail: strejl@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Mgr. Petr WEIDL
tel: 378 036 929
e-mail: weidl@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Michal BUŘIČ
tel: 378 036 929
e-mail: buric@plzen.eu 

Odbor analýzy a prevence kriminality 
Polední 6, Plzeň, 312 00

Vedoucí OAPK: Bc. Pavel BERÁNEK, MBA 
tel: 378 036 991 
e-mail: beranek@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Jan  BARFUS, DiS.
tel: 378 036 931
e-mail: barfus@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Andrea VLČKOVÁ, DiS. 
tel: 378 036 931
e-mail: vlckovaa@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Veronika KUCHYNKOVÁ
tel: 378 036 924
e-mail: kuchynkova@plzen.eu 

Metodik prevence kriminality: Bc. Karla MARCELOVÁ, DiS.
tel: 378 036 924
e-mail: marcelova@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Markéta HAZDROVÁ, DiS.
tel: 378 036 931
e-mail: hazdrova@plzen.eu 

Metodik prevence kriminality: Bc. Karel ZAHUT
tel: 378 036 931
e-mail: zahut@plzen.eu

Pracovník pro styk s veřejností: Jaroslav FRÖMER
tel: 378 036 902
e-mail: fromer@plzen.eu

Úsek logistiky
Perlová 3, Plzeň, 301 00


Ředitel úseku logistiky: Mgr. Antonín ŠTURM
tel: 378 036 914
e-mail: sturm@plzen.eu

Vedoucí personálního odboru: Bc. Jana ČERNÁ, MBA 
tel: 378 036 904
e-mail: cernaja@plzen.eu

Personální pracovník: Mgr. Luboš Berka
tel: 378 036 936
e-mail : berkal@plzen.eu

Mzdová účetní: Milada NĚMCOVÁ
tel: 378 036 950
e-mail: nemcovam@plzen.eu

Mzdová účetní: Bc. Ilona TYKALOVÁ
tel: 378 036 950
e-mail: tykalova@plzen.eu


Vedoucí ekonomicko - technického úseku (VETÚ):
Ing. Miroslava NOVOTNÁ
tel: 378 036 907
e-mail: novotnami@plzen.eu   

Zástupce VETÚ:
Ing. Kateřina BOČKOVÁ
tel: 378 036 948
e-mail: bockovak@plzen.eu

Hosp. správní referent - příkazové bloky:
Ing. Eva ŠPILLAROVÁ
tel: 378 036 903
e-mail: spillarovaeva@plzen.eu

Pokladna: Martina HÁJKOVÁ
tel: 378 036 906
e-mail: hajkovama@plzen.eu

Fakturace: Pavlína FIŠEROVÁ
tel: 378 036 905
e-mail: fiserovap@plzen.eu 

Skladník: Daniela ŠMIŘÁKOVÁ
tel: 378 036 925
e-mail: smirakova@plzen.eu

Skladník: Jiřina MENČLOVÁ
tel: 378 036 925
e-mail: menclova@plzen.eu

Technik - údržba: Jiří BRÁVEK
tel: 378 036 947
e-mail: bravek@plzen.eu

Technik - autoprovoz: Pavel VAVŘIČKA
tel: 378 036 947
e-mail: vavricka@plzen.eu

Dopravní skupina (DS)
Dominikánská 12, Plzeň, 301 00
tel - služebna: 378 036 926
e-mail: os700@plzen.eu

Velitel DS: Mgr. Václav ČECHURA
tel: 378 036 927
e-mail: cechurav@plzen.eu  

Zástupce velitele DS: Bc. Kateřina PURKAROVÁ
tel: 378 036 927
e-mail: purkarovak@plzen.eu 

 

Odtahy vozidel
Radčická 6, Plzeň 301 00
tel - služebna: 377 224 271
Velitel: viz. Dopravní skupina
e-mail: os900@plzen.eu

Služebna Lochotín
Alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
tel - služebna: 378 036 918,
e-mail: os100@plzen.eu

Služebna Vinice  - dočasně omezený provoz 
Brněnská 65, Plzeň, 310 00
tel: 378 036 970
e-mail: os150@plzen.eu

Velitel: Petr LANDSMAN 
tel: 378 036 919
e-mail: landsman@plzen.eu  

Zástupce velitele: Gabriela ČERNÁ
tel: 378 036 919
e-mail: cernag@plzen.eu

Služebna Slovany
Koterovská 83, Plzeň, 326 00
tel - služebna: 378 036 920
e-mail: os200@plzen.eu

Velitel: Martina ŠIMŮNKOVÁ
tel: 378 036 921
e-mail: SimunkovaM@plzen.eu

Zástupce velitele: Bc. Ladislav BEČVÁŘ
tel: 378 036 921
e-mail: becvar@plzen.eu 

Služebna Střed 
Perlová 3, Plzeň, 301 00
vrátnice: 378 036 935
tel - služebna: 378 036 933
e-mail: os300@plzen.eu

Velitel: Ilona GABRIELOVÁ
tel: 378 036 934
e-mail: gabrielova@plzen.eu

Zástupce velitele: Miroslav KASL
tel: 378 036 934
e-mail: kaslM@plzen.eu

Zástupce velitele: Petr Sedláček
tel: 378 036 934
e-mail: Sedlacek@plzen.eu

Stanice územně strážní služby Plzeň střed
Perlová 3, Plzeň, 301 00
mobil: 601 378 167

tel: 378 036 915
e-mail:
OS-SUSS@plzen.eu

Služebna Bory
Heyrovského 40, Plzeň, 301 00
tel - služebna: 378 036 940
e-mail: os400@plzen.eu

Velitel: Tomáš PETŘÍK
tel: 378 036 941
e-mail: PetrikT@plzen.eu 

Zástupce velitele: Bc. Petra MACHULDOVÁ
tel: 378 036 942
e-mail: machuldova@plzen.eu 

Zástupce služebny MP Bory : Bc. Patrik SCHOVÁNEK
tel: 378 036 944
e-mail: schovanek@plzen.eu

Služebna Doubravka
Polední 6, Plzeň 312 00
tel - služebna: 378 036 955
e-mail: os500@plzen.eu

Velitel: Bc. Karel HAIS
tel: 378 036 952 
e-mail: hais@plzen.eu

Zástupce velitele: Václav ROJ
tel:378 036 952
e-mail: roj@plzen.eu

Služebna Skvrňany 
Karla Steinera 10A, Plzeň 318 00
tel - služebna: 378 036 966
e-mail: os600@plzen.eu

Velitel: Bc. Eva KÖNIGOVÁ, MBA 
tel: 378 036 967
e-mail: konigova@plzen.eu

Zástupce velitele: Luboš CHAMRAD
tel: 378 036 969
e-mail: chamrad@plzen.eu

 

Útulek pro zvířata v nouzi
Daimlerova 1219, Plzeň - Borská pole, 301 00

e-mail: os800@plzen.eu

Vedoucí: Petr KOKOŠKA
tel: 725 431 522
e-mail: kokoska@plzen.eu

Zástupce vedoucího ÚZN: Stanislav Šůs
e-mail: suss@plzen.eu

Vedoucí směny ÚZN:
tel: 724 317 314

 

Facebook MP Plzeň:

www.facebook.com/Městská-policie-Plzeň-207993512558900/