Časté dotazy

Může MP pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

24. října 2012

Může MP pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.? (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu…číst dále

Kdy lze nasadit tzv. botičku

24. října 2012

Kdy lze nasadit TPZOV - tzv. „botičku“(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla, b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,…číst dále

Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?

24. října 2012

Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (o odtahu) tvoří-li vozidlo překážku na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: „Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích,…číst dále

V jakých případech se občan může obrátit na tísňovou linku 156?

2. února 2012

V jakých případech se občan může obrátit na tísňovou linku 156?Obecně lze říci, že na tísňovou linku MP Plzeň se mohou občané obrátit kdykoli, především však ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona. Jedná se nejen o případy narušení veřejného pořádku či občanského soužití, ale např. i o delikty…číst dále