Může MP pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

Může MP pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

 (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

Městský dohlížecí kamerový systém (MKDS)

Úloha kamerové systému ve městě a umístění stávajících kamer:
Městský kamerový systém je v Plzni budován od roku 1998, jehož funkčnost zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně. Obsluhu zajišťují strážníci Městské policie Plzeň ve spolupráci s příslušníky PČR . V Plzni je nainstalováno 62 kamer, za jejichž pomoci jsou sledována rozsáhlá území města, především jeho nejproblémovějších části. Dvacet čtyři hodin denně je pořizován záznam, který bývá využit při řešení přestupků či trestných činů. Záznamy se archivují zhruba po dobu jednoho měsíce. Kamerový systém hraje důležitou roli při plnění úkolů obecní policie. Výraznou měrou přispívá k dohledu na dodržování veřejného pořádku na území města Plzně a napomáhá kontrole v oblasti bezpečnosti silničního provozu, k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Je důležitým nástrojem při odhalování přestupků a jiných správních deliktů a k zajišťování důkazních materiálů. Samotnou existencí je i značným pomocníkem v oblasti prevence kriminality. Prostřednictvím tohoto systému byli v minulém období odhaleni mnozí pachatelé vloupání a krádeží motorových vozidel nebo pachaatelé znečišťování veřejného prostranství, vandalství či jiného protiprávního jednání.

Tylova – Skvrňanská, Palackého – Jízdecká, sady Pětatřicátníků – Solní, U Zvonu, náměstí Republiky – jih (Zbrojnická), Smetanovy sady, Klatovská – Americká, Klatovská – U trati, U Prazdroje – Sirkova,
Americká - Sirkova, Americká - Prokopova, Rokycanská - Masarykova, Mikulášská – U trati, Koterovská – Železniční, Rokycanská – Jateční, Průtah I/5 – sady 5.května, Doudlevecká – U trati, Lobezská – Železniční, U Prazdroje – Šumavská, náměstí Republiky – sever (mor. sloup), Karlovarská – Lidická, Karlovarská – alej Svobody, Gerská – Studentská, Plaská – Studentská, Americká - Škroupova,
Americká - Pařížská, Plaská – žel. zastávka Bolevec, Klatovská – 17.listopadu, Doudlevecká – Cukrovarská, Úslavská – Habrmannova, Americká – Anglické nábřeží, nám. Milady Horákové – Nepomucká, nám. Milady Horákové - Slovanská alej, Slovanská – Strnadova, Slovanská – Částkova, Slovanská – Liliová, Slovanská – Papírnická, Částkova – Lobezská, náměstí generála Píky, Koterovská – Habrmannova, Koterovská – Sladkovského, Škoda sport park Malostranská, Malostranská – Mostní, Sušická – K Jezu (Božkov), Husovo náměstí, Vejprnická – Křimická, Husova – CAN, Kollárova, Martinská - Kopeckého sady, Denisovo nábřeží – Pařížská, Zátiší - Línská ulice, Klatovská - E.Beneše, Litice, Klatovská – K Valše, Malesice, náves, Masarykova – Zábělská, U podchodu Pallova, Štruncovy sady, Šumavská – Wenzigova, Prostor před nádražím ČD, ÚKEP, Divadelní ul., parkoviště, Hřbitov u sv. Jiří