V jakých případech se občan může obrátit na tísňovou linku 156?

V jakých případech se občan může obrátit na tísňovou linku 156?

Obecně lze říci, že na tísňovou linku MP Plzeň se mohou občané obrátit kdykoli, především však ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona. Jedná se nejen o případy narušení veřejného pořádku či občanského soužití, ale např. i o delikty proti majetku či v oblasti dopravy.
Městská policie Plzeň si velmi váží občanské pomoci, kdy obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají oznámit případy, při nichž dochází např. k nějakému protiprávnímu skutku. Ať jsou to nejrůznější výtržnosti (rvačky nebo podobně), poškozování cizího majetku (ničení zastávek MHD, sprejování mimo vyhrazená místa, převracení a poškozování odpadkových košů atd.). Všechny tyto namátkou uvedené skutky nám byly ze strany občanů v minulosti již oznamovány a právě díky včasnému informování strážníků byli v mnoha případech jejich pachatelé dopadeni a po zásluze vyřešeni.
Na linku 156 se můžete obrátit kdykoliv zdarma a to jak ze sítě pevných telefonních linek, tak prostřednictvím mobilních operátorů.
Na tísňovou linku se lidé často obracejí také se žádostí o pomoc i v případě, že například ve městě zabloudí a neví kudy se někam dostat. I v tomto případě se snažíme volajícím maximálně pomoci. Jednotlivé hovory jsou monitorovány a zneužití tísňové linky je postižitelné podle zákona.

Přijatá oznámení od občanů na tel. lince 156:

Za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo na operačním oddělení Městské policie Plzeň přijato od občanů na tísňové telefonní lince 156 více jak 39 tis. hovorů.