Služebna Bory

Heyrovského 40, Plzeň, 301 00

Stálá služba
tel: 378 036 940
e-mail:
os400@plzen.eu 

 

Velitel služebny OS Bory:  Bc. Petra MACHULDOVÁ
tel: 378 036 941

e-mail: machuldova@plzen.eu

 

Zástupce služebny MP Bory: Bc. Petr VILETA
tel: 378 036 942
e-mail:
vileta@plzen.eu


Zpracovatelé - přestupky
tel: 378 036 943
 

 

 

 

 

Charakteristika služebního obvodu MP - Bory

      V současné době je na služebně Bory zařazeno 48 pracovníků - z toho 45 strážníků, 1 asistent Městské policie Plzeň a 2 civilní pracovníci (administrativa a technik). Strážníci jsou rozděleni do čtyř směn tak, aby byla zajištěna služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (na jednu směnu tedy připadá cca 8 - 10 strážníků). Dva „okrskoví“ strážníci pracují od Po – Pá na 8 hodinové směně a každý z nich má na starosti pouze svůj okrsek – obvod, který je mu přidělen. Na stejné směně pracují ještě dvě strážnice tzv. „pomněnky“, jejichž pracovní náplní je především pochůzková hlídková činnost v obvodu Bory, dohled u škol a doručování různých písemností a které, vyjma zimních měsíců, službu vykonávají jako cyklo-hlídka. Na služebně Bory je zřízena stálá služba, která je určena zejména k příjmu oznámení od občanů a koordinaci pracovní činnosti strážníků v obvodu. Specifickou úlohu plní služebna Bory, oproti ostatním služebnám, díky zde zařazeným specializovaným hlídkám s celoměstskou působností, bez kterých si již v dnešní době výkon služby nelze představit. Tyto hlídky působí v každé směně jako motorizované hlídky. V první řadě jde o hlídku zabezpečující pult centrální ochrany, kde jsou napojeny objekty veřejné a státní správy, školská zařízení. Tato hlídka reaguje na oznámení z tísňové linky 156 a je jako první připravena podpořit ostatní hlídky MP v zákrocích. Další hlídka zabezpečuje službu Tísňové linky seniorů, která reaguje na tísňový signál seniora. V roce 2014 byla tato služba poskytována pouze seniorům v MO Plzeň 3. Loňského roku byla tato služba rozšířena na celé území města Plzně a v současné době je napojeno na Tísňovou linku více než 70 seniorů. Tento počet se průběžně mění. Obdobná služba je zabezpečována touto hlídkou i pro úřední osoby (např. sociální pracovníky v terénu) pod názvem SeniAngel, kdy je stisknutím tísňového tlačítka navíc vyslán i údaj z GPS. Další specifickou činností motorizovaných hlídek služebny Bory je převoz podnapilých osob na Protialkoholní záchytnou stanici, kdy mají strážníci k dispozici vybavené sanitní vozidlo. Strážníci na výše uvedených hlídkách jsou vyškoleni zdravotnickým minimem, které absolvovali u pracovníků Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Služebna Bory disponuje vyškolenými strážníky pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a strážníky, kteří jsou proškoleni pro měření nejvyšší dovolené rychlosti v obci. V neposlední řadě jsou zde zařazení i strážníci pro pěší výkon služby a dva zpracovatelé přestupků - zejména dat z měření rychlosti (od jednotlivých hlídek MP nebo úsekového měření rychlosti), kteří předávají nevyřešené přestupky správním orgánům k dořešení, oznamují řidiče do bodového hodnocení řidiče na úřady s rozšířenou působností. Asistentka MP je využívána k činnostem, kde není potřeba oprávnění strážníka. Jedná se o dohled na Úřadu práce po celou dobu úředních hodin a v ranních a odpoledních hodinách dohled u základních škol, zejména u přechodů pro chodce, kde dohlíží na bezpečné přecházení školáků. K činnosti asistentky dále patří např. zjišťování znečištění veřejného prostranství, autovraků, chybějících či poškozených dopravních značení, schůdnost chodníků apod.

   Jak vyplývá z polohy obvodu vzhledem k jednotlivým částem, kam patří všem známá část Bory a dále pak Doudlevce, Karlov, Borská pole, Výsluní, Radobyčice, Valcha a městské části s úřadem Litice a Lhota, kterou strážníci zabezpečují, patří svou rozlohou a rozmanitostí k největším v Plzni. Strážníci působí v obvodu, který skýtá cca 5 196 ha s cca 25 092 obyvateli. Od září roku 2009 strážníci služebny Bory vykonávají oprávnění strážníka na základě veřejnoprávní smlouvy ve městě Dobřany. V každém měsíci kalendářního roku strážníci v Dobřanech vykonávají 15 služeb. Výkon služby v Dobřanech se nijak nevymyká výkonu služby v Plzni.

   Dalšími obcemi, s kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, je Třemošná, Chotíkov a Starý Plzenec. Smlouvy s těmito obcemi jsou omezeny pouze na požádání jejich MÚ k odchytu toulavých a opuštěných zvířat.

   V obytné části Bory se strážníci setkávají především s přestupky v dopravě a narušováním veřejného pořádku v okolí nočních podniků, které jsou zde většinou soustředěny kolem Klatovské třídy.

   V části Doudlevce je činnost zaměřena především preventivně proti kriminalitě, jako je např. vloupání do garáží a podniků, které zde mají své sídlo. Dále je to pak zajišťování veřejného pořádku při konání hokejových a kulturních akcí na zimním stadionu či v Depu 2015.

   V části Karlov a Borská pole je činnost zaměřena na problematiku ubytoven, kde jsou ubytováni většinou cizí státní příslušníci, někteří z nich v okolí páchají trestnou činnost a přestupky proti veřejnému pořádku. V roce 2017 přibyla další oblast s vyšším výskytem ubytoven, a to v části Doudlevce.

   Nedílnou součástí pracovní náplně hlídek je činnost v okolí velkých nákupních center – např. OC Tesco, Area Bory, OD Luna, OD Penny, OD Lidl, ale i v okolí menších obchodů, kde se soustředí na osobní vozidla občanů, která se často stávají útoky zlodějů. Dále je zde řešeno nejvíce přestupků proti majetku (drobné krádeže v obchodech). Tyto přestupky jsou většinou řešeny blokově, popřípadě jsou předány příslušným správním orgánům nebo Policii ČR.

   V částech Valcha, Lhota, Litice a Radobyčice bývá problém se zakládáním černých skládek a občasné jsou i přestupky proti občanskému soužití. Tyto problémy většinou úspěšně řeší strážníci spolu s místními zaměstnanci jednotlivých městských obvodů nebo přímo se zvoleným starostou. Tato spolupráce je velice kladná a urychluje průběh řešení většiny problémů, specifických pro danou lokalitu.

   Ve výše uvedených obvodech a zvláště v chatové oblasti Výsluní jsou i nadále v rámci spolupráce se služebnou Střed využíváni psovodi, kteří zde provádí preventivní činnost, neboť zde dochází k trestné činnosti v oblasti vloupání do chat a domů. Psovodi jsou i využíváni pro dohled nad veřejným pořádkem v Borském parku.

  

 Činnost na služebně Bory

 

Měření rychlosti

 

 

lůžková úprava

 

  

 

 

Úřední místnost - Litice

Klatovská 25/211
Plzeň 6 - Litice - objekt SDH Litice
Otvírací hodiny - Středa - 15:00 - 17:00 hod.
tel: 378 036 940