Služebna Bory

Heyrovského 40, Plzeň, 301 00

Stálá služba
tel: 378 036 940
e-mail:
os400@plzen.eu 

 

Velitel služebny OS Bory:  Bc. Petra MACHULDOVÁ
tel: 378 036 941

e-mail: machuldova@plzen.eu

 

Zástupce velitele služebny MP Bory: Bc. Petr VILETA
tel: 378 036 942
e-mail:
vileta@plzen.eu

 

Zástupce velitele služebny MP Bory: Pavel STRNAD
tel: 378 036 942
e-mail: strnadp@plzen.eu


 

     

 

 

Charakteristika služebního obvodu MP - Bory

       V současné době je na služebně Bory zařazeno 43 pracovníků - z toho 41 strážníků a 2 civilní pracovníci (administrativa a technik). Strážníci jsou rozděleni do čtyř směn tak, aby byla zajištěna služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (na jednu směnu tedy připadá cca 8 - 10 strážníků). Dvě strážnice „s osobní a územní odpovědností“ pracují od Po – Pá na 8 hodinové směně a každá z nich má na starosti pouze svůj okrsek – obvod, který je jí přidělen. V činnosti je doplňují pěší hlídky, jejichž pracovní náplní je především pochůzková hlídková činnost v obvodu Bory, dohled u škol - zejména u přechodů pro chodce, kde dohlíží na bezpečné přecházení školáků, dohled na Úřadu práce, v místech s výskytem asociálních osob a bezdomovců, doručování různých písemností, dále např. dohled na veřejný pořádek, odkládání odpadů mimo určená místa, zjišťování dlouhodobě odstavených vozidel, autovraků, chybějících či poškozených dopravních značení apod. Vyjma zimních měsíců, mohou službu vykonávat i jako cyklo-hlídka. Na služebně Bory je zřízena stálá služba, která je určena zejména k příjmu oznámení od občanů a koordinaci pracovní činnosti strážníků v obvodu. Specifickou úlohu plní služebna Bory, oproti ostatním služebnám, díky zde zařazeným specializovaným hlídkám s celoměstskou působností, bez kterých si již v dnešní době výkon služby nelze představit. Tyto hlídky působí v každé směně jako motorizované hlídky. V první řadě jde o hlídku zabezpečující pult centrální ochrany, kde jsou napojeny objekty veřejné a státní správy, školská zařízení. Tato hlídka reaguje na oznámení z tísňové linky 156 a je jako první připravena podpořit ostatní hlídky MP v zákrocích. Další hlídka zabezpečuje službu Tísňové linky seniorů, která reaguje na tísňový signál seniora. Tato služba je poskytována seniorům na celém území města Plzně a v současné době je napojeno na Tísňovou linku více než 90 seniorů – jejich počet se průběžně mění. Obdobná služba je zabezpečována touto hlídkou i pro úřední osoby (např. sociální pracovníky v terénu) pod názvem SeniAngel, kdy je stisknutím tísňového tlačítka navíc vyslán i údaj z GPS. Další specifickou činností motorizovaných hlídek služebny Bory je převoz podnapilých osob na Protialkoholní záchytnou stanici, kdy mají strážníci k dispozici speciálně vybavené sanitní vozidlo. Strážníci na výše uvedených hlídkách jsou vyškoleni zdravotnickým minimem, které absolvovali u pracovníků Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Služebna Bory disponuje dále vyškolenými strážníky pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat.
Jak vyplývá z polohy obvodu vzhledem k jednotlivým částem, kam patří všem známá část Bory a dále pak Doudlevce, Karlov, Borská pole, Výsluní, Radobyčice, Valcha a městské části s úřadem Litice a Lhota, kterou strážníci zabezpečují, patří svou rozlohou a rozmanitostí k největším v Plzni. Strážníci působí v obvodu, který skýtá cca 5 196 ha s cca 25 092 obyvateli. Od září roku 2009 strážníci služebny Bory vykonávají oprávnění strážníka na základě veřejnoprávní smlouvy ve městě Dobřany. Výkon služby v Dobřanech se nijak nevymyká výkonu služby v Plzni, pouze je dohodnut na určité dny a akce.
Dalšími obcemi, s kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, je Třemošná, Chotíkov, Tlučná, Štěnovice, Tymákov a Starý Plzenec. Smlouvy s těmito obcemi jsou omezeny pouze na požádání jejich MÚ k odchytu toulavých a opuštěných zvířat.
V obytné části Bory se strážníci setkávají především s přestupky v dopravě a narušováním veřejného pořádku v okolí nočních podniků, které jsou zde většinou soustředěny kolem Klatovské třídy a v ulici Doudlevecká.
V části Doudlevce je činnost zaměřena především preventivně proti kriminalitě, jako je např. vloupání do garáží a podniků, které zde mají své sídlo. Dále je to pak zajišťování veřejného pořádku při konání hokejových a kulturních akcí na zimním stadionu či v Depu 2015.
V části Karlov, Borská pole a Doudlevce je činnost zaměřena na problematiku ubytoven, kde jsou ubytováni většinou cizí státní příslušníci, někteří z nich v okolí páchají trestnou činnost a přestupky proti veřejnému pořádku.
Nedílnou součástí pracovní náplně hlídek je činnost v okolí velkých nákupních center – např. OC Tesco, Area Bory, OD Luna, OD Penny, OD Lidl, ale i v okolí menších obchodů, kde se soustředí na osobní vozidla občanů, která se často stávají útoky zlodějů. Dále je zde řešeno nejvíce přestupků proti majetku (drobné krádeže v obchodech). Tyto přestupky jsou většinou řešeny blokově, popřípadě jsou předány příslušným správním orgánům nebo Policii ČR.
V částech Valcha, Lhota, Litice a Radobyčice bývá problém se zakládáním černých skládek a občasné jsou i přestupky proti občanskému soužití. Tyto problémy většinou úspěšně řeší strážníci spolu s místními zaměstnanci jednotlivých městských obvodů nebo přímo se zvoleným starostou. Tato spolupráce je velice kladná a urychluje průběh řešení většiny problémů, specifických pro danou lokalitu. V uvedených obvodech a zvláště v chatové oblasti Výsluní se strážníci nejvíce zaměřují na preventivní činnost, neboť zde dochází k trestné činnosti v oblasti vloupání do chat a domů.
  

 

  lůžková úprava

   

 Úřední místnost - Litice

Klatovská 25/211
Plzeň 6 - Litice - objekt SDH Litice
Otvírací hodiny - Středa - 15:00 - 17:00 hod.
tel: 378 036 940

Služební místnost - Lhota

K Sinoru 62/51
Plzeň 10 Lhota – objekt Úřadu městského obvodu Plzeň 10
Otevírací hodiny:  Pondělí - 15.00-17.00 hod
tel: 378 036 940