Dopravní skupina

Dominikánská 12, Plzeň, 301 00
tel: 378 036 926
e-mail: os700@plzen.eu

Velitel DS: Mgr. Václav ČECHURA
tel: 378 036 927
e-mail:cechurav@plzen.eu

Zástupce velitele DS: Mgr. Kateřina PURKAROVÁ
tel: 378 036 927
e-mail: purkarovak@plzen.eu

Zástupce velitele DS: Bc. Patrik SCHOVÁNEK
tel: 378 096 944
e-mail: schovanek@plzen.eu

Služebna dopravní skupina 

  Služebna dopravní skupiny

Charakteristika dopravní skupiny MP Plzeň

Služebna: Plzeň, Dominikánská 12, 301 00

      

Dopravní skupina městské policie Plzeň (dále jen DS) sídlí v centru města Plzně, v Dominikánské ulici č. p. 12. DS byla zřízena na podzim roku 1995, s cílem věnovat se zejména dopravním přestupkům v širším centru města Plzně. Jednalo se zejména o přestupky ve statické dopravě. Postupem času se působnost DS rozšířila i do přilehajících oblastí centra města. Zároveň se změnou právních předpisů se rozšířil i okruh činností, které DS vykonává. Jedná se zejména o zajišťování odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích vytvořených nesprávně odstavenými vozidly a měření nejvyšší povolené rychlosti na pozemních komunikacích.

V současné době má DS k dispozici dvě vozidla upravená pro převážení TPZOV – tzv. botiček, které jsou používány na nesprávně zaparkovaná vozidla. Posádku těchto vozidel tvoří dva strážníci, nebo strážník a technický pracovník. Další vozidla uzpůsobená k převážení TPZOV, provozuje společnost Parking Plzeň s.r.o. Posádku takových vozidel tvoří strážník a technický pracovník zmiňované společnosti, který zajišťuje pouze technické náležitosti k nasazení a sejmutí TPZOV. O použití zmíněného prostředku rozhoduje vždy strážník, který je k tomu nadán zákonnou pravomocí.

Odtahy vozidel jsou zajišťovány ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně (SVSMP), která v současnosti provozuje dvě odtahová vozidla vybavená hydraulickou rukou. Posádku vozidla tvoří strážník MP a technický pracovník SVSMP.  Odtahovaná vozidla jsou převážena na odtahové parkoviště SVSMP v Radčické ulici. Bližší informace k odtahům vozidel najdete zde: https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx

Měření rychlosti provádí strážníci DS na celém území města Plzně. Úseky pozemních komunikací, na kterých je rychlost měřena, jsou předem vybrány a odsouhlaseny Policií České republiky. K měření je požíváno ruční rychlostní měřidlo ProLaser III.

Mimo výše uvedené činnosti se strážníci DS věnují i všem ostatním přestupkům, které náležejí do činnosti městské policie, zejména se jedná o přestupky z oblasti veřejného pořádku. Dále se strážníci DS účastní většiny opatření konaných k zajištění dodržování veřejného pořádku při různých kulturních a společenských akcích na území města (koncerty, fotbalová a hokejová utkání, kulturní akce, průvody, demonstrace, mimořádné události apod.).

    Na dopravní skupině MP je v současné době zařazeno 31 strážníků s osvědčením, 1 strážný, 2 techničtí pracovníci a 1 administrativní pracovnice. Pracovní doba je na DS stanovena denně od 7.00 do 19.00 hodin.   Činnost strážníků dopravní skupiny:

Kontrola očipování psů

Kontrola bezdomovců

Nasazování TPZOV