Služebna Lochotín

Služebna Lochotín

Sokolovská 105, 323 00
tel: 378 036 918
e-mail: os100@plzen.eu

Velitel: Petr LANDSMAN 
tel: 378 036 919

e-mail: landsman@plzen.eu  

Zástupce velitele: Radek BAGOŠ
tel: 378 036 919
e-mail: bagos@plzen.eu 

Služební  místnost

Brněnská 65, 323 00

  Služebna Vinice

Charakteristika OS 100 a OS 150:

Služební obvod ÚMO Plzeň 1 zaujímá prakticky celou severní část města Plzně. Žije zde více než 52 tisíc obyvatel.

     Už na první pohled většinu obvodu tvoří sídlištní panelová zástavba, menší část je tvořena z bytových domů a rodinných domků. Bydlení naprosto převládá, i když po roce 1989 zde přibylo i mnoho firem a obchodů. Obytné zóny obvodu plynule přecházejí do oblasti Boleveckých rybníků.

     Potřeby obyvatel dostatečně pokrývá síť základních a mateřských škol. Celoměstský význam má Fakultní nemocnice s pedagogickým napojením na Lékařskou fakultu University Karlovy. Velmi významnou organizací celoměstského, možno říci i nadregionálního významu, je dynamicky se rozvíjející Zoologická a botanická zahrada města Plzně.

      Tento služební obvod je rozdělen na několik částí, mezi které patří např. část Lochotín, Vinice, Roudná, Bílá Hora. V současné době zabezpečuje činnosti v celém obvodu Plzeň 1 služebna Lochotín. Provoz na služebně Vinice je dočasně omezen. Momentálně slouží na služebně Lochotín celkem 19 strážníků s osvědčením. Mezi každodenní činnosti a úkoly strážníků MP v obvodu Plzeň 1 patří dohled nad dodržováním veřejného pořádku. Dále je to dohled na dodržování dopravních předpisů - strážníci často řeší přestupky dle § 125c/1k) z. č. 361/2000 Sb. zejména při parkování na chodnících, nebo tam, kde to je zakázáno dopravní značkou a na vyhrazených parkovištích.

      V rámci hlídkové činnosti je také zprovozněna cyklohlídka, která provádí kontrolu v okrajových lokalitách - zahrádkářské kolonie, oblast boleveckých rybníků.