Služebna Doubravka

Plzeň, Polední 6, 312 00
tel: 378 036 955 
e-mail: os500@plzen.eu

Velitel: Bc. Karel HAIS
tel: 378 036 952 
e-mail: hais@plzen.eu

Zástupce: Václav ROJ
tel: 378 036 952 
e-mail: roj@plzen.eu

 

Charakteristika obvodu

Obvod ÚMO 4 Plzeň - Doubravka je nejmenším obvodem ve městě Plzni s počtem cca. 25 tisíc obyvatel a skládá se z částí Doubravka, Lobzy, Plzeň 4, dále s přilehlými obcemi Bukovec, Červený Hrádek, Újezd a osadami Zábělá, Chlumek. Obvod je ohraničen severně řekou Berounkou, koncem polesí Zábělá a to i z východu, z jihu komunikací spojující obce Červený Hrádek s Božkovem a ze západu částečně řekou Úslavou, pak železniční tratí Plzeň - Nepomuk a Plzeň - Praha.
Součástí obvodu je panelová výstavba z konce 60 let, starší bytové činžovní domy stavěné před II.světovou válkou, pak starší rodinné domky a selská stavení v okrajových částech obvodu. Přibývají i nově vznikající rodinné domky a vily zejména v obcích Červený Hrádek a Újezd. Na okrajové části Bukovec, Újezd a Zábělá navazují městské lesy s vrchem Chlum, na jehož vrcholu je stejnojmenná rozhledna, která patří k jedné z dominant Plzně. Městské lesy dále pokračují polesím Zábělá s naučnou stezkou a lesem Pytel nad Červeným Hrádkem směrem k dálničnímu přivaděči ve směru na Prahu. V těchto částech se rovněž nacházejí zahrádkářské a chatové kolonie. Součástí městské zástavby obvodu je rovněž několik parků, které jsou situovány na Habrmanově náměstí, v Lobzích, v Potoční ulici a dále je to park V Homolkách a lesopark Špitálský les.
Na území obvodu se nachází provoz ČD - seřaďovací nádraží, ZČE - l. teplárenská a.s. a mnoho menších firem soustředěných ve Hřbitovní ulici. V obvodě jsou nově postavena větší obchodní centra jako je hypermarket Tesco, Albert, Baumax, Electroworld, Centrum Plzeň a dále jsou zde stávající nákupní střediska Lidl, OC Centrum, Penny market, která přitahují i různé občany (např. bezdomovce) k páchání protiprávní činnosti, zejména krádeží. Služebna Městské policie v Plzni - Doubravce je umístěna na adrese Plzeň, Polední 6. Na služebně pracuje včetně velitele celkem 22 strážníků.
Na městskou policii  se občané obracejí s různými žádostmi, poznatky či oznámeními. Ze zkušeností strážníků vyplývá, že jméno městské policie ve služebním obvodu Plzeň 4 Doubravka získává pozitivní preference a občané se se svými oznámeními a spoluúčastí stále více podílejí na odhalování a objasňování přestupků popřípadě i trestných činů. Mezi protiprávní jednání, které oznamují lze zařadit např. různé dopravní přestupky, poškozování a ničení zeleně, poškozování veřejně prospěšného zařízení, vzájemné napadání se, rušení nočního klidu, porušování vyhlášky týkající se chovu psů a podobně. Není výjimkou oznamování i trestných činů jako jsou např. poškozování cizí věci (sprejerství) nebo vloupání do vozidel.
Rovněž tak i komunikace a spolupráce s Úřadem městského obvodu Plzeň 4 při společném řešení dotazů, připomínek a stížností od občanů je na velmi dobré úrovni. Zejména spolupracujeme s přestupkovou komisí anebo s odborem životního prostředí a dopravy při vyhledávání autovraků.
Vzhledem k různorodosti a členitosti území obvodu byla služebna za přispění ÚMO 4 vybavena horskými koly. Na tomto základě byly zprovozněny cyklohlídky, které využívají možnosti snadno a rychleji se dostat do míst nepřístupných služebním vozidlem, zejména do klidových oblastí (chaty a zahrádky), kde nebudí přílišnou pozornost svojí přítomností.

 

 

    

 

Stanice MP Doubravka
Zábělská  1238/60
Plzeň - konečná stanice trolejbusu č. 16

Tel: 378 036 955