Třídní sraz seniorů - Plzeňská senior akademie II.

    Senioři, kteří úspěšně zakončili „Plzeňskou senior akademii II. (PSA)“ se zúčastnili třídního srazu na Borech v restauraci Slávie, kde se větší počet absolventů PSA opět sešel a zhodnotil své nabyté znalosti a dovednosti. Nejen, že se podařilo předat lidem hodně informací, ale zároveň zde navázali i nová přátelství. Snahou tohoto projektu je samozřejmě získávat a předávat informace, které budou lidé moci využívat a aplikovat v praxi, ale také je to především snaha, aby navázali nové sociální kontakty.

Každému seniorovi, který se zúčastnil třídního srazu, bylo darováno tričko se znakem Městské policie Plzeň a znakem Plzeňské senior akademie. Trička seniorům daroval primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Těmto proškoleným seniorům byla městskou policií nabídnuta účast na preventivních akcích, kde budou moci uplatnit své znalosti.
Druhý ročník PSA byl jako pilotní realizován na MO Plzeň 3. Setkal se s velikým ohlasem, proto je v jednání jeho rozšíření do dalších obvodů.