Strážníci na Gymnáziu Luďka Pika

     Ve čtvrtek před vysvědčením uspořádali strážníci MP Plzeň pro studenty Gymnázia Luďka Pika zábavně-poučné dopoledne. V rámci prevence si žáci vyzkoušeli, jak odlišně reaguje tělo po požití alkoholu či marihuany. Změněné vědomí jim naštěstí přivodily pouze speciální brýle simulující požití omamných látek. Někteří studenti si zkusili, jak náročné je zvládnout fyzické testy, které strážníci MP podstupují každý rok a jejichž splnění je i jednou z podmínek přijetí k MP.

     Poté aktivní část přešla v odpočinek a studenti se zaujetím sledovali různé prvky profesní sebeobrany, možnosti využití donucovacích prostředků a ukázky zákroků proti agresivnímu pachateli. Následovala přestávka a po ní se program přesunul z tělocvičny na školní hřiště. Tam si žáci pro změnu mohli na vlastní kůži vyzkoušet role demonstrantů, proti kterým zakročuje pořádková jednotka MP.

Strážníci na Gymnáziu Luďka Pika

Strážníci na Gymnáziu Luďka Pika

Strážníci na Gymnáziu Luďka Pika

Strážníci na Gymnáziu Luďka Pika

Strážníci na Gymnáziu Luďka Pika

Strážníci na Gymnáziu Luďka Pika