Respektuj 18

    O víkendu po vysvědčení prováděla Městská policie Plzeň, jako jedna z participujících složek programu „Respektuj 18“, ve všech obvodech města plánované kontroly zaměřené na podávání alkoholu mladistvým. V souladu s platnými právními normami bylo dále strážníky MP Plzeň kontrolováno, zda jsou objekty heren a barů řádně označeny (kuřácké prostory, zákaz vstupu osobám mladším 18 let k výherním automatům, atd.). V této souvislosti nebyly zjištěny žádné závady.

Lochotín
Na Lochotíně byly v sobotu večer v různých restauračních podnicích ztotožněny čtyři mladistvě vyhlížející osoby pijící alkoholické nápoje. Z jejich dokladů však bylo zjištěno, že se jedná o osoby plnoleté.        
Slovany
Na Slovanech provedla v sobotu hlídka MP namátkové kontroly zaměřené na konzumaci alkoholických nápojů mladistvými a nezákonný prodej alkoholu osobám mladším 18ti let  - a to jednak ve vytipovaných provozovnách a jednak při pořádání společenských, sportovních a kulturních akcí pod širým nebem. Během tohoto mimořádného úkolu se na výše uvedených místech nevyskytovali žádní mladiství, kteří by byli zjevně pod vlivem alkoholu.  
Bory
Kontroly byly zaměřeny zejména na místa, kde se schází mládež, tj. parky, vnitrobloky, různá zákoutí apod. V sobotu vzhledem k počasí nebyl kontrolou nikdo zadržen.  
V pátek večer strážníci v Českém údolí spatřili skupinku cca deseti mladých lidí. Vzhledem k tomu, že se na místě nacházel alkohol a z mladých lidí byl i cítit, rozhodli se strážníci zkontrolovat věk a totožnost všech zúčastněných a následně i provést orientační dechovou zkoušku na alkohol. K té byl na místo přivolán zástupce sociálního odboru ÚMO Plzeň 3.
Výsledek kontrol: Na místě se nacházelo 11 osob, z toho 7 mladistvých a 2 nezletilé. 6 osob mladších 18ti let bylo pod vlivem alkoholu, a to v množství 0,28 – 1,41 promile.
Na otázku, kdo jim alkohol podal, uvedly přítomné osoby shodně, že se jednalo o jejich 2 kamarády, starší 18ti let. Vzhledem k tomu, že tito byli na místě přítomni a nic nepopírali, byl s nimi jejich přestupek vyřešen v blokovém řízení.
Další skupinku mladých lidí kontrolovali strážníci v Borském parku. Zde se nacházely 4 osoby – 2 dívky a 2 mladíci – a na všech bylo patrné, že požili alkohol. Zatímco však mladíci byli již 20letí, dívkám bylo teprve 16 a 17 let a obě nadýchaly okolo 1 promile alkoholu. Shodně uvedly, že jim alkohol podal jeden z přítomných mladíků. Vzhledem k tomu, že i on tuto skutečnost potvrdil, byl s ním přestupek vyřešen v blokovém řízení. I zde byl na místě přítomen zástupce sociálního odboru ÚMO Plzeň 3, který si záležitost převzal k dalšímu šetření a i k těmto dívkám byli zavoláni jejich rodiče.
Doubravka
Strážníci na Doubravce se v sobotu zaměřili na kontrolu restauračních zařízení, barů a heren. V průběhu akce bylo kontrolováno několik mladistvě vyhlížejících osob, pouze jedna z nich však opravdu byla mladší 18 let. 17letou dívku, u níž kontrola alkoholovým testerem potvrdila přítomnost alkoholu, si převzali rodiče a poznatek byl předán na OSPOD.
Skvrňany
V pátek v noci probíhaly kontroly restauračních a obdobných zařízení také na Skvrňanech. V průběhu celé realizace byly ztotožněny pouze dvě osoby, u nichž byla pravděpodobnost, že se jedná o osoby mladistvé, což se ale po zjištění totožnosti nepotvrdilo. V žádné z vytipovaných provozoven nebylo zjištěno, že by se obsluhující personál dopustil jakéhokoliv protiprávního jednání.  
Respektuj 18
Respektuj 18