První registrace jízdních kol v Plzni

      Dne 5. 8. 2015 proběhla první registrace jízdních kol, která se konala U Velkého rybníka. Vzhledem k velkému zájmu budeme označovat cyklistická kola i v příštím týdnu a to v pondělí 10.8.2015 U Velkého rybníka (parkoviště u hráze)  a v úterý 11.8. 2015 v ul. Malostranská (parkoviště u Škoda sport parku). Vždy od 13,00 do 16,00 hod. Lze se domluvit i individuálně na Odboru analýzy a prevence kriminality při Městské policii v Plzni.  

Případní zájemci se mohou ozvat na tyto e-mailové adresy: barfus@plzen.eu; beranek@plzen.eu .Veškeré další dotazy ohledně evidence jízdních kol, budou občanům sděleny na telefonním čísle 378036931. Dnes mohou zájemci ještě přijít do ul. Malostranská na parkoviště Škoda sport park, kde strážníci označují jízdní kola až do 13 hod.

Pro vlastní evidenci jízdního kola mějte připravený:

Občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola (lze nahradit čestným prohlášením).

 Forenzním značením jízdních kol za pomoci syntetické DNA rozumíme, že jízdní kolo je na několika místech označeno mikroskopickými tečkami s jedinečným kódem. Tyto tečky jsou pouhým okem neviditelné. Jejich vyhledávání na jízdním kole se provádí UV světlem, kde mikrotečky světélkují. Vlastní kód se pak jednoduše přečte za pomoci zvětšovacího zařízení.

Podstatou je, že takto označené jízdní kolo je zaregistrováno nejen do databáze MP Plzeň, ale i do mezinárodní databáze forenzního značení, což odrazuje pachatele od krádeže jízdního kola a zjednodušuje pátrání po odcizeném jízdním kole.