Evidování jízdních kol - 5.8. a 6.8.2015

Městská policie Plzeň v rámci projektu Ministerstva vnitra začne s rozšířenou  evidencí jízdních kol v srpnu 2015. Během středy 05. 08. 2015 v odpoledních hodinách a čtvrtka

06. 08. 2015 v dopoledních hodinách budou strážníci registrovat jízdní kola do celorepublikové databáze. Registrace bude probíhat ve středu v ul. U Velkého rybníka (parkoviště u hráze) a ve čtvrtek v ul. Malostranská (parkoviště u Škoda sport parku ).

Lze se domluvit i individuálně na Odboru analýzy a prevence kriminality při Městské policii v Plzni. Případní zájemci se mohou ozvat na tyto e-mailové adresy: barfus@plzen.eu , beranek@plzen.eu  Veškeré další dotazy ohledně evidence jízdních kol, budou občanům sděleny na telefonním čísle 378036931.

 

Forenzním značením jízdních kol za pomoci syntetické DNA rozumíme, že jízdní kolo je na několika místech označeno mikroskopickými tečkami s jedinečným kódem. Tyto tečky jsou pouhým okem neviditelné. Jejich vyhledávání na jízdním kole se provádí UV světlem, kde mikrotečky světélkují. Vlastní kód se pak jednoduše přečte za pomoci zvětšovacího zařízení.

Podstatou je, že takto označené jízdní kolo je zaregistrováno nejen do databáze MP Plzeň, ale i do mezinárodní databáze forenzního značení, což odrazuje pachatele od krádeže jízdního kola a zjednodušuje pátrání po odcizeném jízdním kole.

Pro vlastní evidenci jízdního kola mějte připravený:

Občanský průkaz, doklad o nabytí jízdního kola (lze nahradit čestným prohlášením).

 Odkazy na místa, kde bude probíhat evidence jízdních kol:

http://www.mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=13.3991790&y=49.7705113&z=18&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9eFMnxWGwQeaXxV9QD&ud=ulice%20U%20Velk%C3%A9ho%20rybn%C3%ADka%2C%20Plze%C5%88%2C%20okres%20Plze%C5%88-m%C4%9Bsto&ud=ulice%20Malostransk%C3%A1%2C%20Plze%C5%88%2C%20okres%20Plze%C5%88-m%C4%9Bsto

 

http://www.mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=13.3904295&y=49.7248350&z=18&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9eFMnxWGwQeaXxV9QD&ud=ulice%20U%20Velk%C3%A9ho%20rybn%C3%ADka%2C%20Plze%C5%88%2C%20okres%20Plze%C5%88-m%C4%9Bsto&ud=ulice%20Malostransk%C3%A1%2C%20Plze%C5%88%2C%20okres%20Plze%C5%88-m%C4%9Bsto