Besedy se seniory

     Dne 19. 05. a 20. 05. 2015 proběhl cyklus přednášek určený seniorům, který uspořádala Městská policie Plzeň ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality MMP a ÚMO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 3. Strážníci informovali seniory o možných nebezpečích, se kterými mohou přijít do styku. Metodici prevence kriminality sdělili občanům také důležité informace, které se týkají tísňové linky seniorů. Účastnilo se cca 130 seniorů ze Svazu tělesně postižených (STP) místní organizace Plzeň - Bory a STP místní organizace Plzeň - Lochotín. Účastníkům besedy byl předán malý dárek v podobě kapesního alarmu a letáček, který obsahoval důležité informace a kontakty. Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP poskytl finanční prostředky na pořízení kapesních alarmů. Senioři byli strážníky poučeni o jeho využití a vysvětlili jim jeho funkčnost. Besedy se konaly v prostorách ÚMO Plzeň 3 a v Šafránkově pavilonu.
     Tento cyklus přednášek budeme i nadále realizovat s dalšími plzeňskými obvody. Například ve spolupráci s ÚMO Plzeň 4 bude následovat přednáška dne 28. 05. 2015. Spolupracující úřad zajistí pro každého seniora, který se zúčastní, kapesní alarm a drobné pohoštění.