Beseda u autistů.

     Dne 25.9. 2014 uspořádali strážníci MP Plzeň besedu na téma Prezentace MP Plzeň. Beseda se konala na Odborné škole, ZŠ a MŠ Zbůch v Macháčkově ulici v Plzni. Žáci těchto škol mohli vidět i ukázky práce psovodů. Prohlédnout si mohli také odchytové vozidlo určené pro odchyt toulaných zvířat a sanitku pro převoz podnapilých osob. Metodici prevence kriminality dětem přiblížili práci strážníků a děti si prohlédly fotografie se zajímavými odchyty zvířat. 

MŠ a ZŠ Zbůch

ZŠ a MŠ Zbůch