6. Projekt "Šance pro budoucnost"

společně s Krajským úřadem Plzeňského kraje - spočívá v návštěvě pracovníků prevence kriminality Městské policie Plzeň v dětských domovech Plzeňského kraje. Při těchto návštěvách probíhá seminář, kterým se klientům domovů pomáhá orientovat se v otázkách zákonnosti a její aplikací v realitě. Dále je seminář zaměřen na vysvětlení určitých právních pojmů s cílem zafixovat je do povědomí klientů. Cílem semináře je pomoc klientům zařadit se po opuštění dětského domova do běžné společnosti s tím, aby si klienti sami pomohli v případě nečekaných potíží. Rovněž se na semináři hovoří na téma ekologie, recyklace odpadů a ochrany přírody. Seminář je zakončen testem o 25 - ti otázkách a krátkým promítáním instruktážních videoklipů z práce MP Plzeň.

Společný projekt

V měsíci dubnu a květnu navštívila Skupina prevence kriminality několik Dnů dětí. Byl to Den dětí v Nezbavěticích, v Darové, na Bílé Hoře, akci Malý záchranář v areálu 14. ZŠ v Zábělské ulici v Plzni - Doubravce, Den s IZS u ZOO Plzeň, Letecký den v Plasích a Motoshow na Borských polích v Plzni, kde děti soutěžily a vyhrávaly drobné dárky. Dospělí účastníci také nepřišli zkrátka. Za znalost dopravních značek si také mohli odnést drobnost.

motoshow motoshow 1
let den let den 1
den s izs den s izs 1

Další akcí a to velice významnou, v měsíci červnu, byl Branný den, který se konal na střelnici a jejím okolí v Plzni na Košutce. Připravila ho Skupina prevence kriminality pro 80 žáků druhého stupně z 10 plzeňských základních škol. Cílem projektu bylo prověření tělesné zdatnosti dětí, znalostí základů zdravovědy a poskytování laické první pomoci a rovněž znalostí z oblasti práva trestního, přestupkového, dopravního zákona a životního prostředí. U jednotlivých stanovišť tratě byli odborníci záchranáři (studenti Vysoké školy Dr. Mauritiové), hasiči s lanovým vybavením (HZS Plzeňského kraje) a strážníci Městské policie Plzeň.Vítězi se stali žáci 13.ZŠ, druhé místo obsadili žáci 34.ZŠ a třetí31.ZŠ. Kromě cen, které poskytl ÚMO Plzeň 1, dostali vítězové i velkého plyšového velblouda (maskota Skupiny prevence kriminality),který je putovní.Po ukončení závodu provedla Městská policie Plzeň ukázku profesní sebeobrany a ukázku práce psovoda, HZS Plzeňského kraje ukázku techniky. Celým dnem děti provázelo rádio KISS PROTON a na závěr si všichni zúčastnění mohli opéci buřty.

branný den branný den 1
branný den 2 branný den 3

branný den 4 branný den 6

V měsíci červenci se konala na Borské přehradě Balónová show, kde proběhla ukázka profesní sebeobrany a ukázky práce psovoda MP Plzeň. Skupina prevence kriminality zde učila děti i dospělé znát dopravní značky. Děti skládaly puzzle dopravní značky a dospělí je jmenovali na obrázcích.

balonový den balonový den 1


Ani o letních prázdninách, kdy jsou školy zavřené, se Skupina prevence kriminality rozhodně nenudí. Navštěvují letní tábory a povídají si s dětmi na různá témata, která je zajímají. Jedná se například o letní tábor Homolka ve Žluticích, letní tábor ve Svojšíně, tábor Krušnohor u Manětína, tábor v Kožlanech, který pořádá SDH Horní Hradiště, Plzeň-sever.

psovod psovod 1pes pes 1pes 2 sebeobrana
tábor hasiči tábor hasiči 1


Začátkem školního roku 2008/09 začíná spousta akcí určených hlavně dětem. Skupina metodiků prevence se zúčastnila akcí např. Přeštice - Den s hasiči nebo První zvonění s Luckou Vondráčkovou. Zde proběhla i ukázka vozítka Segway.

Strážník Pavel

sebeobrana strážníků

První zvonění na segway

Další akce, kterých se Skupina metodiků prevence zůčastnila, byly ukázky práce MP v Přešticích, Den s policií u Plazy v Plzni, Den tance v Heřmanově Huti, Den míru u Plazy v Plzni.

den s policií


V termínech 16,18 a 19.9. si mohla široká veřejnost prověřit svoji kondičku ve Štruncových sadech. Tam probíhaly fyzické testy, které absolvují uchazeči při přijetí k MP. Tyto testy musí absolvovat strážníci každý rok a jejich nesplnění může být důvodem k ukončení jejich pracovního poměru.

fyzické testy


Dne 23.9. jsme jeli na Zadov, kde náš kolega výcvikář připravil dodatek k fyzickým testům pro uchazeče do Pořádkové jednotky. Bylo to absolvování lanového centra a pro všechny zůčastněné to bylo překvapení. Většina se této aktivity zúčastnila poprvé a po skončení se shodla, že to byla velice dobrá zkušenost.

lanové centrum


Měsíc říjen jsme zahájili spoluprácí s Aktivem Besipu na Pilsner Festu na nám.Republiky. Tam si účastníci mohly nechat orientačně změřit alkohol. Zájem byl veliký, jak přibývaly hodiny, rostla i řada zájemců u našeho stanu. Pro zajímavost muži, který v průběhu 2 hodin vypil pět 12 stupňových piv, bylo naměřeno 0,98 promile a jeho ženě při stejném množství 1,26 promile. Tato žena uvedla, že je ve čtvrtém měsíci těhotenství.