5. Projekt "Letní dětské tábory"

- zaměřen na praktickou ukázku činnosti psovoda, ukázky profesní sebeobrany a prezentaci Městské policie Plzeň. V rámci tohoto projektu je přádána i soutěž o ceny ve střelbě ze vzduchové pistole. Za rok 2003 bylo provedeno 15 ukázek a zúčastnilo se cca 1450 dětí. V roce 2006 byl opět uspořádán Letní dětský tábor v Dobronicích pro děti ze sociálně slabších rodin. Jako vedoucí jednotlivých skupin dětí byli určeni strážníci městských policií z Plzně, Ústí nad Labem, Prahy a Jablonce nad Nisou.

Dětské táboryDětské tábory

Jako každý rok pořádala Městská Policie Plzeň spolu s Městskou Policií Ústí nad Labem v rámci projektu prevence kriminality v měsíci červnu 2008 letní tábor, tentokrát v Holanech u České Lípy. Zúčastnilo se ho 40 dětí ve věku od 9-15 let, které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Výběr prováděli vedoucí oddělení pro sociálně právní ochranu dětí a mládeže a pedagogové ze základních praktických škol, kteří přichází denně s těmito "problematickými dětmi" do styku a detailně znají jejich rodinné prostředí.Letní tábory pořádané MP mají už 6-ti letou tradici.Během týdenního pobytu se děti mimo koupání, výletů a her, dozvěděly také něco o práci strážníků Městské Policie Plzeň, jejich ústroji a výstroji, vyslechly přednášky na téma drogová závislost, dopravní výchova, kriminalita mládeže a její následky. Také nechyběly ukázky profesní sebeobrany strážníků a ukázka práce psovoda MP Plzeň a jeho psa Dona, kterému je 9 let a je to už takový psí senior.

HolanyHolany 4
Holany 2 Holany 3