3. Projekt cyklů besed pro mateřské, základní a střední školy se zaměřením na témata:

Besedy v mateřských školách a na prvním stupni základních škol na téma:

SETKÁNÍ S CIZÍ OSOBOU

BEZPEČNÝ KONTAKT SE ZVÍŘETEM

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ VE MĚSTĚ

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD


Besedy na druhém stupni základních škol na téma:

ŠIKANA, TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

DOMÁCÍ NÁSILÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ

LEGÁLNÍ DROGY, TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

ILEGÁLNÍ DROGY, TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Besedy na středních školách budou uskutečňovány na vyžádání a témata tzv. "ušitá na míru" dle aktuálního problému.
V rámci těchto přednášek a besed bylo v roce 2004 uskutečněno 37 a kterého se zúčastnilo 1430 žáků. V roce 2005 bylo uskutečněno 104 besed s celkovým počtem 2760 žáků.v roce 2006 to bylo 66 besed s počtem žáků 1925, v roce 2007 -116 besed s počtem žáků 3360 a v roce 2008- 90 besed s celkovým počtem žáků 2618. Ze zvyšujícího se trendu vyplývá, že o besedy je velký zájem a z ohlasů škol je zřejmé, že besedy a přednášky plní svůj účel.

Besedy probíhají ve dnech úterý ,středa, čtvrtek. V pondělí a pátek vykonáváme jiné činnosti než pořádání besed. Prosíme vezměte tuto informaci na vědomí.

BesedaDěti ve Zbůchu
mateřská školka mateřská školka 2
besedy 3 beseda


Skupina prevence kriminality také spolupracuje se Speciální školou ve Zbůchu, kam dochází děti s různým postižením a se Základní praktickou školou v Tachovské a Podmostní ulici.