Poděkování za spolurealizaci sportovního dne pro děti

Sportovní klub policie Rokycany, z.s.
Čelakovského
Rokycany
Mgr. David Š


V Rokycanech 29. června 2022


Dovolte mi poděkovat za spolupráci při realizaci prvního ročníku sportovního dne pro děti pořádaného SKP Rokycany, který se uskutečnil 26. června 2022 v prostorách fotbalového stadionu v Rokycanech.
Velice si vážíme všech, kteří se do této aktivity s námi zapojili, ať už formou stanoviště, kde se zástupci subjektů aktivně včlenili do sportovního dne, nebo poskytnutím prostoru, kde akce probíhala. Naše poděkování patří Vám všem, s jejichž pomocí se nám podařilo zajistit velmi pestrý program a díky Vašemu skvělému přístupu i velmi příjemnou atmosféru po celou dobu akce.
Nejen z reakcí dětí, ale také z ohlasů dospělých návštěvníků se odpoledne, kde nám velmi přálo i počasí, vydařilo a byli bychom rádi, kdyby se tato aktivita stala tradicí.
Přejeme všem pohodové letní období a těšíme se na spolupráci a setkání při dalších společných aktivitách.


Mgr. David Š
předseda SKP Rokycany, z.s.