Předání osvědčení strážníkům, kteří se účastnili lezeckého kurzu