Výběrové řízení – Asistent prevence kriminality

Organizace

Městská policie Plzeň

Název

Výběrové řízení – Asistent prevence kriminality

Odkaz na inzerát na pracovním serveru

https://www.mpplzen.cz/pracovni-mista/

Anotace

Výběrové řízení na obsazení 1 místa na pozici asistent prevence kriminality v rámci Městské policie Plzeň

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Popis pozice

Asistent prevence kriminality v rámci obvodní služebny Doubravka

Platová třída

5 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

Místo výkonu práce

Plzeň

Rámcová pracovní náplň

·         dohled nad dodržováním veřejného pořádku zejména v problémových lokalitách

·         monitorování prostor v problémových lokalitách a jejich okolí a zvyšování bezpečí v těchto lokalitách

·         součinnost se strážníky MP Plzeň a policisty PČR při řešení bezpečnostní situace ve městě

·         spolupráce s orgány veřejné správy a samosprávy, s NNO atd. zejména v souvislosti s řešením vzniklých situací v problémových lokalitách

·         spolupráce při různých preventivních opatřeních

 

Kvalifikační a odborné požadavky

·         minimální věk 18 let

·         trvalé bydliště v Plzni, nebo místní znalost města Plzně

·         dobrý zdravotní stav

·         ochota pracovat v terénu a dobré komunikační schopnosti

 

Nabízíme

·         zajímavé zaměstnání

·         práce na plný pracovní úvazek tj. 8 hodin denně (ranní, odpolední)   

·         získání praxe

·         vzdělávací programy

·         otevřená možnost individuálního přístupu ke způsobu práce

 

Předpokládaný datum nástupu

Červen/červenec 2024

Pracovní poměr

Do 31. 12. 2024 s dvouměsíční zkušební dobou

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení

·         dotazník a motivační dopis (dle přiloženého vzoru)

·         životopis

·         doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání

·         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 

 

Termín doručení přihlášky

Do 31. května 2024

Místo kam přihlášku doručit

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 31. 5. 2023 Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, nám. Republiky 16, 306 32 Plzeň (2. patro, č. dveří 308). Přihlášku můžete přinést osobně, poslat poštou nebo e-mailem: gregorova@plzen.eu. Dotazník a vzor motivačního dopisu jsou zájemcům k dispozici na Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP na výše uvedené adrese nebo jsou také ke stažení na webovém portálu města Plzně na adrese https://www.mpplzen.cz/pracovni-mista/

Kontakty

Bližší informace na telefonu 378 032 256 nebo na gregorova@plzen.eu

Vyvěšeno od

21. 5. 2024

Vyvěšeno do (vč.)

31. 5. 2024