Úsekové měření rychlosti vozidel

Městská policie Plzeň bude za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souladu § 79a Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, měřit rychlost vozidel ve dnech 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 na vybraných a schválených úsecích komunikací – ulic. Úsekové měření rychlosti bude prováděno systémem SYDO Traffic Velocity – detekční a záznamový zařízení:

1) Plaská, směr z centra: v obci Plzeň, ulici Plaská ve směru jízdy z centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Studentská a Pode Dvory.

2) Plaská, směr do centra: v obci Plzeň, ulici Plaská ve směru jízdy do centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Tachovská a Nýřanská.

3) U Seřadiště, směr do centra: v obci Plzeň, ulici U Seřadiště ve směru jízdy do centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi K Dráze a Koterovská.

4) U Seřadiště, směr z centra: v obci Plzeň, ulici U Seřadiště ve směru jízdy z centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Koterovská a K Dráze.
5) Folmavská, směr do centra: v obci Plzeň, ulici Folmavská ve směru jízdy do centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi U Panasoniku a U Letiště x Borská.

6) Folmavská, směr z centra: v obci Plzeň, ulici Folmavská, ve směru jízdy z centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Borská x U Letiště a U Panasoniku.