Měření rychlosti vozidel ručním přístrojem ve dnech 21.7. - 27.7.2014

 

 Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    
 
21.07.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK-C8415
K Cihelnám
V úseku od Štefánikovy ul.
po kruhový objezd
 
 
 
 
22.07.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
MK-C8415
K Cihelnám
V úseku od Štefánikovy ul.
po kruhový objezd
MK–C5002
Za Rybárnou
V úseku od křižovatky s ul. Zborovská
po konec obce
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
 
23.07.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18019
Sušická
V celém úseku
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
 
24.07.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
MK-C5002
Za Rybárnou
v celém úseku
 
25.07.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku


III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK-C8415
K Cihelnám
V úseku od Štefánikovy ul.
po kruhový objezd

 
26.07.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
III/18043     
Dobřanská
V celém úseku
III/18050
V Radčicích
v celém úseku
III/18050
Malesická Náves
v celém úseku

 
27.07.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C7801
Kotíkovská
V celém úseku
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
III/1808
Gerská
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku