Měření rychlosti vozidel ručním přístrojem ve dnech 17.11. - 23.11.2014

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    
 
 
 
17.11.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18015
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po konec obce
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
 
18.11.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK III.tř.-C4408
Schwarzova
V celém úseku
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
MK-C5002
Za Rybárnou
v celém úseku
 
19.11.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18050
V Radčicích
v celém úseku
III/18051
Chotíkovská
V celém úseku obce
II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce
 
20.11.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
MK II.tř.-B4702
Klatovská tř.
V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18032
Zborovská
V celém úseku
 
21.11.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku


MK-B4701
Edvarda Beneše
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku

 
22.11.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
MK-C5002
Za Rybárnou
v celém úseku
III/18032
Zborovská
V celém úseku

 
23.11.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/231
28. Října
v celém úseku
I/27
Plaská
V úseku od konečné tram.č 1
po ul. Studentskou
MK-B6701
Dlouhá
od Rokycanské tř.
k  Revoluční ul.
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku