Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením ve dnech od 25.09.2017 do 01.10.2017

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem LTI 20/20 TruCAM.    

 

25.09.2017   07:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

 

26.09.2017   07:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

 

27.09.2017   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

 

28.09.2017   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2


Edvarda Beneše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Malostranská

V úseku od Náměstí M. Horákové

k ul. Mostní

Husova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

29.09.2017   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

 

30.09.2017   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

 

 

 

01.10.2017   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Doudlevecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku