Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením v době od 19.3. do 20.3. 2016

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

19.03.2016 a 20.03.2016 vždy od 08:00 do 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od sadů Pětatřicátníků k ulici Sukova, 17. listopadu

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Letkovská

V úseku od Božkovskénáměstí

po konec obce

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Masarykova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlouhá

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku