Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením v době od 18.4. do 22.4. 2016

  Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

18.04.; 22.04; 24.04.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202


Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Lobezská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku