Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením v době od 14.5. do 22.5. 2016

 

 

 

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

14.05.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Lobezská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice


15.05.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

 

16.05.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Letkovská

V úseku od Božkovskénáměstí

po konec obce

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

 

17.05.2016   08:00 – 16:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Ke Kostelu

V celém úseku pozemní komunikace -ulice (včetně obytné zóny)

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

 

18.05.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202


Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

 

19.05.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Jateční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Sušická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

20.05.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

 

21.05.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

 

  

 

 

22.05.2016   08:00 – 16:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Pozn.: ● – označení měřeného úseku