Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením v době od 11.3. do 13.3. 2016

 

 

 

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

 

 

11.03.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní komunikace: číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

12.03. a 13.03.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní komunikace: číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Lobezská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku