Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením v době 28.06. - 03.07.2016

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

28.06.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Klatovská

Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce


Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

 

01.07.2016   10:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Klatovská

Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

 

02.07. – 03.07.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Lobezská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Jateční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku