Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením v době 28.05. - 29.05.2016

 

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

28.05. - 29.05.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku