Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením v době 22.06. - 26.06.2016

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

22.06.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Klatovská

Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce


Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

 

23.06.2016   10:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

 

24.06.2016   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Klatovská

Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

25.-26.06.2016   08:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Edvarda Beneše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Lobezská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlouhá

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia