Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením v době 04.06. - 05.06.2016; 11.06. - 12.06.2016

 Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

04.06. - 05.06.2016; 11.06. - 12.06.2016    08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

U Borského Parku

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce


Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Klatovská

Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku