Měření rychlosti vozidel

 

 

Měření rychlosti vozidel bude prováděno rychlostním měřidlem LTI 20/20 Tru CAM