Měření rychlosti vozidel - 12. týden

 

Místa určená pro měření rychlosti vozidel na území města Plzně v období 12.týdne
 
 
17.03.2014  
pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
III/18019
Sušická
V celém úseku
 
18.03.2014  
 
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/231
28. Října
v celém úseku
III818043
Dobřanská
V celém úseku
III/18032
Zborovská
V celém úseku


 
19.03.2014  
 

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18050
V Radčicích
v celém úseku
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
III/18043
K Sinoru 
v celém úseku v rámci katastru obce

 
 20.03.2014  
 

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
III/18032
Zborovská
V celém úseku

 
21.03.2014  
 

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
II/231
28. Října
v celém úseku
III/18019
Sušická
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku