Měření rychlosti v období 28.4. - 1.5.2014

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    
 
 
28.04.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
v celém úseku
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
III/18019
Sušická
V celém úseku


29.04.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
K Sinoru
v celém úseku
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
MK/C8401
Štefánikova
V celém úseku
III/18043
Dobřanská
V celém úseku

 
30.04.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/231
28. Října
v celém úseku
III/18050
V Radčicích
v celém úseku
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku

 
01.05.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
II/231
28. Října       
V celém úseku
I/20 – E 49
Slovanská
V celém úseku
III/18032
Zborovská
V celém úseku

 
Pozn.: ● – označení měřeného úseku