Měření rychlosti ručním měřícím přístrojem

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

 

13.06.2015   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice


Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

 

14.06.2015   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Lobezská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Masarykova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlouhá

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Edvarda Beneše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Husova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku