Měření rychlosti ručním měřícím přístrojem - 21. 12. 2021 – 31. 12. 2021, vždy od 07:00 hodin do 17:00 hodin

         Městská policie Plzeň bude za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souladu § 79a Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, měřit rychlost vozidel ve dnech 21. 12. 2021 – 31. 12. 2021, vždy od 07:00 hodin do 17:00 hodin na vybraných a schválených úsecích komunikací – ulic, podle aktuálních podmínek provozu v Plzni. Měření rychlosti bude prováděno ručním silničním laserovým rychloměrem LTI 20/20 TruCam.

V obvodu Plzeň 1 – Lochotín: 28. října, alej Svobody, Gerská, Kotíkovská, Na Chmelnicích, Na Roudné, Radčická, U Velkého rybníka

V obvodu Plzeň 2 – Slovany: Jasmínová, K Hrádku, Koterovská, Koterovská náves, Malostranská, Nepomucká, Na Hradčanech, Štefánikova,

V obvodu Plzeň 3 – Bory, Radobyčice, Skvrňany, Valcha: Dlážděná, Dobřanská, Domažlická, Edvarda Beneše, Heyrovského, Křimická, Klatovská ulice, Klatovská třída, Říjnová, Vejprnická, Za Rybárnou, Zborovská

V obvodu Plzeň 4 – Doubravka: Červenohrádecká, Dlouhá, Těšínská, Zábělská,

V obvodu Plzeň 5 – Křimice: Chebská, Prvomájová,

V obvodu Plzeň 6 – Litice: Klatovská ulice, K Valše,

V obvodu Plzeň 7 – Radčice: Radčická, V Radčicích,

V obvodu Plzeň 8 – Černice: Štefánikova,

V obvodu Plzeň 9 – Malesice: Chotíkovská, Mlýnská, Malesická náves,

V obvodu Plzeň 10 – Lhota: K Sinoru.