Měření rychlosti ručním měřícím přístrojem 07.11.- 08.11. 2015

  

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

07.11.2015 a 08.11.2015 vždy od 08:00 do 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Masarykova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlouhá

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku