Měření rychlosti - listopad

   Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souladu § 79a Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  bude strážníky Městské policie Plzeň prováděno měření rychlosti vozidel na níže vybraných úsecích komunikací (ulic) území Statutárního města Plzně v níže uvedených dnech:

 Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.
 
12.11.2012   08:00 – 18:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
I/27-E53
Klatovská
v celém úseku
MK-C8904
Dlážděná
v celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
MK-C5002
Za Rybárnou
v celém úseku

 
13.11.2012   08:00 – 18:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
K Sinoru
v celém úseku
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
MK/C8401
Štefánikova
V celém úseku
III/18043
Dobřanská
V celém úseku

 
14.11.2012   08:00 – 18:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/2031
Prvomájová
V úseku od křižovatky s ul. Chebská
po konec obce(směrem na Vejprnice)
MK-C4708
Heyrovského
V celém úseku
I/27-E 53
Klatovská
v celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku

 
15.11.2012   08:00 – 18:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
I/20
Karlovarská
V celém úseku
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
III/18032
Zborovská
V celém úseku
MK-C5002
Za Rybárnou
v celém úseku

 
16.11.2012   08:00 – 18:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
I/27-E 53
Klatovská
v celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku

 
 
17.11.2012   08:00 – 18:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
II/231
28. Října       
V celém úseku
MK/C4701
U Borského parku
V úseku od konečné tram.č 1
po ul. Studentskou
III/18032
Zborovská
V celém úseku

 
18.11.2012   08:00 – 18:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
II/233
Jateční 
V celém úseku
II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
III/18032
Zborovská
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku