Měření rychlosti - 04/2014

      Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souladu § 79a Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a na základě ústního ujednání ze dne 24.03.2014, Vám sděluji, že ve dnech od 01.04.2014 do 30.04.2014 bude strážníky Městské policie Plzeň prováděno měření rychlosti vozidel na níže vybraných úsecích komunikací (ulic) území Statutárního města Plzně. Na níže uvedená místa a úseky na pozemních komunikacích pro měření rychlosti vozidel strážníky Městské policie Plzeň na území statutárního města Plzně bylo vydáno souhlasné stanovisko Policií České republiky  - KŘP Plzeňského kraje, Městské ředitelství Policie Plzeň, Dopravní inspektorát Plzeň-město pro rok 2014 vedené pod číslem jednacím KRPP-18024-1/ČJ-2014-030506.

    Měření rychlosti bude prováděno rychlostním měřidlem AD9 C umístěném ve služebním vozidle Škoda Octavia RZ: 5P3 0629.
  
 
Městský obvod Plzeň 1 - 4

Pozemní komunikace: číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK III.tř.-C3903
Barvínková
V celém úseku
MK-B5501
Borská
V celém úseku
III/18015
Červenohrádecká
V celém úseku
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
MK III tř.-C6301
Dopravní
V celém úseku
MK-B4001
Doudlevecká
V celém úseku
III/18032
Do Štěnovic
Od začátku obce (od Útušic)
ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům
MK-B6701
Dlouhá
od Rokycanské tř.
k  Revoluční ul.
I/26
Domažlická
V celém úseku
MK-B5401
Folmavská
V celém úseku
MK-B4701
Edvarda Beneše
V celém úseku
III/1808
Gerská
V celém úseku
MK-C4708
Heyrovského
V celém úseku
III/18016
Hrádecká
V úseku od křižovatky s od Hřbitovní ul.
po konec obce
MK-C7019
Hřbitovní .
V celém úseku
MK III.tř.-C9406
Husova
V celém úseku
II/233
Chrástecká
Od Mohylovy ulice k Jateční ulici
II/231
Jateční
V úseku od Chrástecké ulice k ulici Na Roudné
II/233
Jateční
V úseku od Rokycanské třídy k ulici Chrástecká
III /18020
K Dráze
V celém úseku
III/18019a
K Fořtovně
od začátku obce Červený Hrádek
k  Červenohrádecké ul.
III/18015
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po konec obce
I/20
Karlovarská
V celém úseku
I/27-E53
Klatovská tř.
v celém úseku
MK II.tř.-B4702
Klatovská tř.
V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
MK III.tř.-C5204
Klatovská
Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
MK-C7801
Kotíkovská
v celém úseku
MK-B3403
Koterovská
V celém úseku
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce
MK
Lábkova
V celém úseku
MK-C8901
Litická
V úseku od začátku obce ke křižovatce s ul. Do Štěnovic
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
MK-C0601
Lochotínská
v celém úseku
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
III/18032c
Malostranská
V úseku od Náměstí M. Horákové
k ul. Mostní
MK-C4406
Mánesova
V úseku od Náměstí Českých bratří
po ul. Hruškova
II/233
Masarykova
V úseku od Zábělské ulice k ulici Mohylova
MK II.tř.-B7001
Masarykova
V úseku od Rokycanské k ulici Mohylova
II/233
Mohylova
V úseku od Masarykovy k ulici Chrástecká
III /18020
Na Hradčanech
V celém úseku
MK-B1901
Na Chmelnicích
v celém úseku
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
I/27
Plaská
V úseku od konečné tram.č 1
po ul. Studentskou
MK-C0606
Pod Vinicemi
v celém úseku
MK III.tř.-C6304
Prostřední
V celém úseku
MK-D5019
Prosincová
V úseku od křižovatky s ul. Lednová
po ul. Za Rybárnou
MK III.tř.-C 6702
Revoluční
V úseku od křižovatky s Rokycanská tř. k Dlouhé ulici
MK II.tř.-B6702
Revoluční
V úseku od křižovatky s ul. Dlouhá k Rolnickému náměstí
I/26
Rokycanská tř.
v celém úseku
MK-D5019
Říjnová
V úseku od křižovatky ul. Zářijová
po ul. Srpnová
MK
ul. Schwarzova
V úseku od Náměstí Českých bratří
po ul. Tomanovu
I/26-E50
Skvrňanská
v celém úseku
MK-B3402
Slovanská alej
 
V celém úseku
I/20 – E 49
Slovanská
V celém úseku
MK-D5016
Srpnová
V úseku od křižovatky ul. Zářijová
po ul. Prosincová
MK III. tř.-C7011
Staniční
V celém úseku
MK-C7101
Staroveská
V celém úseku
I/20-E49
MK-A1501
Studentská
V celém úseku UK a MK
III/18032
Sukova
V úseku od Náměstí Míru
po kruhový objezd
III/18019
Sušická
V celém úseku
MK III. tř.-C6805
Těšínská
V celém úseku
MK-C9407
Tylova
V celém úseku
I/26-E50
I/20-E49
Tyršova
v celém úseku
MK-C4701
U Borského Parku
V celém úseku
 
I/26-E50
U Prazdroje
 
v celém úseku
 
 
I/20
U Seřadiště
V úseku od křižovatky Na Bořích k ulici K Dráze
MK-B2101
U Velkého Rybníka
V celém úseku
II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
III/18016
Vesnická ul.
v celém úseku
MK–C5002
Za Rybárnou
V úseku od křižovatky s ul. Zborovská
po konec obce
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
MK-D5013
Zářijová
V úseku od křižovatky s ul. Za Rybárnou
po ul. Srpnová
 
III/18032
Zborovská
V celém úseku
MK
Znojemská
v celém úseku
II/231
28. Října
v celém úseku

 
 
 
Městský obvod Plzeň 5 – Křimice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
II/605
Chebská
v celém úseku
MK-C8801
Plzeňská
v celém úseku
MK-C8808
Průkopníků
v celém úseku
III/2031
Prvomájová
V úseku od křižovatky s ul. Chebská
po konec obce(směrem na Vejprnice)
III/18053
Zámecká
V celém úseku

 
Městský obvod Plzeň 6 – Litice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
I/27-E53
Klatovská
v celém úseku
III/18032a
Řepná
V úseku od Klatovské tř.
po konec obce (výjezd na Radobyčice)

 
Městský obvod Plzeň 7- Radčice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
MK-C 8310
Družstevníků
V úseku od ulice v Radčicích k ulici Jilmová
III/18050
V Radčicích
v celém úseku

 
Městský obvod Plzeň 8 –Černice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
MK-C8415
K Cihelnám
V úseku od Štefánikovy ul.
po kruhový objezd
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku

 
Městský obvod Plzeň 9 – Malesice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
III/18050
Malesická Náves
v celém úseku v rámci  katastru obce
MK-C9901
        D9907
Ke Kostelu
V celém úseku (včetně obytné zóny)
III/18051
Chotíkovská
V celém úseku obce
III/18050
Od začátku obce k Mlýnské návsi

 
Městský obvod Plzeň 10 – Lhota

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
III/18044
Novoveská
V celém úseku v rámci katastru obce
III/18043
K Sinoru 
V celém úseku v rámci katastru obce

Pozn.: ● – označení měřeného úseku
 
 
 Další měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III ve dnech:
 
 

III/18043
K Sinoru 
V celém úseku v rámci katastru obce
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku

 
05.04.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
II/231
28. Října       
V celém úseku
I/20 – E 49
Slovanská
V celém úseku
III/18032
Zborovská
V celém úseku

 
06.04.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
MK-B6701
Dlouhá
od Rokycanské tř.
k  Revoluční ul.
II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku

 
07.04.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
v celém úseku
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
III/18019
Sušická
V celém úseku

08.04.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
K Sinoru
v celém úseku
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
MK/C8401
Štefánikova
V celém úseku
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
 
09.04.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/231
28. Října
v celém úseku
III/18050
V Radčicích
v celém úseku
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
 
10.04.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18019
Sušická
V celém úseku
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
III/18032
Zborovská
V celém úseku
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
 
11.04.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
I/27-E 53
Klatovská
v celém úseku

III/18043
K Sinoru 
V celém úseku v rámci katastru obce
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
 
12.04.2014   09:00 – 16:00 hod.   
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
II/231
28. Října       
V celém úseku
I/20 – E 49
Slovanská
V celém úseku
III/18032
Zborovská
V celém úseku
 
13.04.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
MK-B6701
Dlouhá
od Rokycanské tř.
k  Revoluční ul.
MK-C5002
Za Rybárnou
v celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
Pozn.: ● – označení měřeného úseku