Strážníci se věnují kontrolám dodržování vyhlášky na alkohol


Od začátku tohoto týdne řešili strážníci městské policie 16 přestupků týkajících se nerespektování městské vyhlášky zakazující popíjení alkoholu na některých veřejných místech. Z toho ve 12 případech postačilo provinilcům domluvit, ve 2 dalších přistoupili strážníci k udělení pokut a zbylé 2 skutky oznámili věcně a místně příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Například ve středu v půl deváté ráno procházela hlídka městské policie Americkou ulicí. Jejich pozornost si v tu dobu vysloužila žena se dvěma otevřenými lahvemi vína u nohou. Že se žena nachází v místech, kde je požívání alkoholu obecně závaznou vyhláškou zakázáno, přitom věděla, neboť to nebylo poprvé, kdy se jí neřídila. S hlídkou se žena odmítla bavit, a ještě navzdor sáhla po jedné z láhví a zbývajícím obsahem uhasila svou žízeň. Druhou láhev s alkoholem strážníci ženě odejmuli pro potřeby správního řízení.