Strážníci se budou učit, jak lépe vycházet s občany - Bezpečné město

Strážníci se budou učit, jak lépe vycházet s občany

V současnosti začínají kurzy pro strážníky městské policie v komunikačních dovednostech, které uplatní zejména při výkonu obchůzkové a hlídkové služby.

Strážníci budou lépe vycházet s občany

Školení bude realizováno dodavatelsky, a to sdružením Společně k bezpečí, o.s.,jehož lektoři mají dlouhodobé zkušenosti se školením v tématu komunikace a s odbornou přípravou strážníků.