Prodala alkohol mladistvému

Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let je v ČR striktně zakázán. To zřejmě nebrala v úvahu nebo na to pozapomněla prodavačka jedné z plzeňských prodejen, která prodala plechovku alkoholického piva mladistvému. K její smůle kolem obchodu jeli strážníci a všimli si chlapce vycházejícího s plechovkou v ruce. Protože vzezřením nevypadal na legální věk pro konzumaci alkoholu, zastavili u něj, ztotožnili a po zjištění dalších skutečností začali záležitost řešit. Přestupkové jednání prodejkyně bude oznámeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Plechovku s alkoholickým pivem předali strážníci následně chlapcově matce. O události bude rovněž zpraven orgán sociálně právní ochrany dítěte.