Poděkování skvělým lidem

 

Městská policie Plzeň by chtěla opakovaně vyjádřit touto cestou velké poděkování všem za obrovskou pomoc a podporu jejich strážníkům. Nesmírně si vážíme těch, kteří pro ně s velkým nasazením a obětavostí šijí v domácích podmínkách nezbytné ochranné roušky. Obrovské poděkování patří i dalším lidem. Těm , kteří kolegyním na výrobu roušek poskytli nutný materiál. Do šití roušek se s velkým nasazením pustily nejen samotné městské policistky, které zrovna nejsou ve službě nebo v práci, ale i jejich blízcí a kamarádi. Na obvodní služebně Městské policie Plzeň-Bory se dokonce našel zručný muž, který svým kolegům věnoval prozatím víc jak desítku vlastnoručně ušitých roušek a o víkendu se chystá znovu usednout za šicí stroj, aby jim přinesl další.
Těžce se nato vše hledají slova , proto bychom alespoň chtěli takto na dálku poděkovat všem, jmenovitě např. paní Marcele Machuldové z Touškova s dcerou , paní učitelce ze školy Martina Luthera  paní Janě Hoffmanové, šperkařce Kláře Moulisové z fy. Gehita, mamince zaměstnankyně plzeňského Útulku pro zvířata v nouzi, paní Hartlové, paní Radce Urbánkové, pracovníkům výrobního družstva Styl Plzeň a mnoha jiným.
Další poděkování pak míří k firmám Workpress Aviation a Fitsport Jiří Trampota a Burger King Plzeň.
Pokud jsme někoho opomněli, moc se omlouváme. Jsme v tom všichni společně, děkujeme moc za vše.